Verksamhetsnamn: Taj Mahal
Juridiskt namn: Restaurang GilSil i Helsingborg 
Besöksadress: Drottninggatan 24, 252 21 Helsingborg
Juridisk adress: Drottninggatan 24, 252 21 Helsingborg
Org.nr: 969715-5274
Tel. 042-141007
E-post: info@restaurang-tajmahal.com
Restaurangansvarig: Kannan Navaratnam